Home Du học Việt Nam Trung tâm ngoại ngữ Kỹ năng “Paraphrasing” quan trọng như thế nào trong kỳ thi IELTS

Kỹ năng “Paraphrasing” quan trọng như thế nào trong kỳ thi IELTS

0
Kỹ năng “Paraphrasing” quan trọng như thế nào trong kỳ thi IELTS

Khi viết bài luận hay phân tích biểu đồ trong IELTS Writing Task 1, bạn cần biết đến một kĩ năng rất quan trọng và cần thiết để giúp bạn đạt điểm cao. Kĩ năng này có tên là ‘Paraphrasing’.

Nếu hiểu theo Tiếng Việt, ‘paraphrasing’ có nghĩa là viết lại cụm từ hoặc câu bằng cách dùng từ ngữ khác có ý nghĩa tương tự. Kĩ năng này rất quan trọng vì nó làm cho bài viết của bạn phong phú hơn về mặt từ vựng và cho người đọc thấy là bạn biết cách ‘biến hóa’ câu từ của mình để tránh sự lặp đi lặp lại trong bài viết. Đối với kĩ năng này, bạn có thể viết lại câu bằng nhiều phương pháp khác nhau. Trong bài viết này sẽ đề cập đến một số phương pháp ‘paraphrasing’ hiệu quả.

Đầu tiên đó là ‘dùng từ đồng nghĩa’. Tuy nhiên, không phải học sinh nào cũng biết dùng phương pháp này một cách hiệu quả vì họ nghĩ rằng chỉ cần thay thế những từ trong câu bằng những từ có ý nghĩa tương tự là được. Hãy nhìn ví dụ đầu tiên:

Câu nguyên bản: It is difficult to choose a suitable place to learn a foreign language.

Câu viết lại: It is challenging to pick up a relevant place to learn a foreign language

Trong ví dụ trên, người viết thay từ ‘difficult’ bằng ‘challenging’, ‘choose’ thành ‘pick up’, ‘suitable’ thành ‘relevant’ và ‘place’ thành ‘school’. Về mặt ngữ pháp, câu viết lại không có gì sai. Về mặt ý nghĩa, câu viết lại nghe có vẻ giống như câu đầu tiên. Tuy nhiên, câu viết lại nghe ‘không lọt tai’ và ‘tự nhiên’ nếu nhìn từ góc độ của người bản xứ. Từ ‘pick up’ không có nghĩa là ‘choose’ và từ ‘relevant’ thì trong trường hợp này không giống nghĩa hoàn toàn với từ ‘suitable’. Để thay thế, bạn cần tìm từ thích hợp hơn và sát nghĩa hơn như là câu dưới đây:

It is hard to select an appropriate place to learn a foreign language

Ngoài việc dùng từ không sát nghĩa và thích hợp với hoàn cảnh, nhiều học sinh còn mắc phải vấn đề khác khi dùng phương pháp này. Sau đây là ví dụ minh họa:

Câu nguyên bản: Many people think living in a city is slightly better than living in a country-side

Câu viết lại: A lot of people think living in a city is a bit better than living in a country-side

Trong ví dụ trên, người viết paraphrase ‘many’ thành ‘a lot of’ và ‘slightly’ thành ‘a bit’. Về mặt ngữ pháp và ý nghĩa, câu viết lại không có gì là sai. Tuy nhiên, xét về tính học thuật của từ vựng, hai từ ‘a lot of’ và ‘a bit’ thường được dùng trong văn nói thay vì văn viết học thuật vì hai từ này đều mang tính chất không trang trọng (informal). Vì thế, paraphrase trong trường hợp này không phát huy hiệu quả. Để paraphrase hiệu quả, bạn không nhất thiết phải thay đổi nhiều từ mà nên chọn những từ mà bạn càm thấy có thể viết lại được bằng những từ hay hơn. Trong câu trên, những từ sau đây có thể được thay thế bằng những từ hay hơn:

 • Many = more and more, an increasing/growing number of people, many a person
 • Think = believe, presume, take the view that, hold a view

Chỉ cần thay 2 từ này thôi nhưng câu của bạn có thể được biến hóa thành vô vàn câu khác hay hơn và nhìn có vẻ phức tạp hơn:

 • More and more people believe that living in a city is slightly better than living in a city
 • An increasing number of people presume living in a city is slightly better than living in a city
 • Many a person holds a view that living in a city is slightly better than living in a city
 • A growing number of people take the view that living in a city is slightly better than living in a city.

Trong IELTS Writing task 1, việc đầu tiên bạn làm là viết câu mở đầu. Nghe thì có vẻ phức tạp nhưng lại rất đơn giản vì bạn chỉ phải xác định những từ trong đề bài mà có thể được thay thế bằng những từ hay hơn thôi. Hãy cùng xem câu dưới đây:

The graph below shows the proportion of the population aged 65 and over between 1940 and 2040 in three different countries.

Trong câu trên, những từ sau đây có thể được thay thế hiệu quả bằng những từ khác:

 • Graph = line graph
 • Shows = compares, illustrates
 • Proportion of = percentage of, the figure for
 • The population = people, the elderly
 • Between 1940 and 2040 = from 1940 to 2040, over a period of 100 years

Vậy là bạn có thể viết câu mở bài cho Task 1 bằng một số cách sau đây mà không hề thay đổi ý câu:

 • The line graph compares the percentage of people aged 65 and over from 1940 to 2040 in three countries
 • The line graph illustrates the figure for the elderly aged 65 and over in three countries over a period of 100 years

Rất hi vọng bài viết này của cô giáo San sẽ có ích cho các bạn trong việc dùng từ vựng thích hợp để làm câu văn phong phú hơn trong bài viết học thuật. Mọi câu hỏi liên quan tới học tiếng Anh các bạn có thể hỏi trực tiếp cô giáo tại diễn đàn Virtual English lessons with San Adam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here